033 – 2855 628

Meer resultaat uit projecten door integraal afgestemd ontwerpen

Meer resultaat uit projecten door integraal afgestemd ontwerpen

Zeker in projecten met een eigen Design & Engineering verantwoordelijkheid zijn de mogelijkheden groot om met een effectief ontwerpproces en slimme inhoudelijke oplossingen tot substantieel lagere kosten in de lifecycle te komen. Een integraal afgestemd ontwerp en bouwmethode leiden tot lagere kosten in de nieuwbouw en beheerfase. Tegelijkertijd blijken ontwerpbudgetten steeds weer ontoereikend en lijkt bestuurbaarheid van het ontwerpproces een onmogelijkheid. Welke verbeteringen zijn nodig in werkwijze en organisatie? En wat vraagt dit van uw mensen en systemen? Hoe benutten we de potentiele voordelen van een integraal ontwerp en uitvoeringsproces? Hoe vergroten we de grip op het ontwerpproces en wat is pragmatisch haalbaar terwijl de winkel gewoon open is?

Wij bieden…

DNAchange helpt u om deze vragen te beantwoorden. Wij verkennen met u welke opties er zijn en helpen u om de juiste keuze te maken. Samen met u stroomlijnen wij het proces volgens Lean, versterken wij de besturing van het ontwerpproces en realiseren wij sneller resultaten van hogere kwaliteit.