033 – 2855 628

Over ons


Wie we zijn

DNAchange is een management- en adviesgroep die projectgeorienteerde bedrijven ondersteunt bij complexere veranderingstrajecten in hun organisatie. Wij onderkennen dat de dynamiek van bedrijven die projecten en project management als hun kernactiviteit hebben, wezenlijk anders is dan in reguliere productie- en service organisaties. Wij leveren maatwerkoplossingen die aansluiten op het DNA van de organisaties die wij begeleiden. Onze professionals ontwikkelen, implementeren en realiseren duurzame oplossingen en combineren daarbij hun expertise en ervaring in de sector met een betrokken en gedreven aanpak. Geen rapport maar écht resultaat!


Onze overtuiging

Onze filosofie is dat duurzame verbetering alleen mogelijk is als oplossingen aansluiten op het DNA van de organisatie. Aanvullen van bestaande kernkwaliteiten en ontwikkelen van nieuwe competenties is het uitgangspunt voor ssuccesvolle verandering. Samen met de organisatie ontwikkelen, implementeren en realiseren we pragmatische oplossingen die écht werken. Evolutie wanneer het kan, revolutie als het moet. Focus op (financieel)resultaat, ook voor de kortere termijn, is noodzaak om de organisatie in beweging te krijgen en daarna versnelling van de verandering te realiseren. Wij betrekken alle lagen van de organisatie – van de werkvloer tot en met directietafel om kennis, begrip en enthousiasme voor de veranderingen te verkrijgen en duurzame resultaten te borgen.


Onze ambitie

Het is onze ambitie om onze opdrachtgevers de mogelijkheden te geven om uitstekende resultaten te boeken in die markten waar zij hun focus hebben. Wij willen samen met onze opdrachtgevers succesvolle veranderingstrajecten realiseren die de kern van hun marktpositie, bedrijfsprocessen en personeelsinzet raken. Onze focus is om de concurrentiepositie van onze klanten subtantieel te versterken. DNAchange wil het verschil voor en met u maken: wij realiseren verandering die er toe doet.


Onze aanpak

Onze aanpak is maatwerk. Wij ontwikkelen met u, in korte tijd een aanpak die aansluit op uw ambities, uw overtuigingen en op het DNA van uw organisatie. Zo creeren we samen met u een basis waarop duurzame verandering kan plaatsvinden. Wij hebben kennis van, en ervaring in diverse managementfilosofieen, business modellen en besturingsconcepten maar gaan hier pragmatisch mee om. We zijn kieskeurig in onze keuze voor zinvolle elementen in onze aanpak voor u. Lean is vaak een van de fundamenten in onze aanpak. Wij geloven in het denken vanuit klantwaarde, pull en het creeren van flow in processen en bij medewerkers. Continu leren en verbeteren is voor ons een basisprincipe en wij helpen de organisatie om dit te adopteren en in de dagelijkse werkzaamheden toe te passen. Focus op korte termijn resultaat is voor ons vanzelfsprekend. Wij werken desgewenst op succesfee basis en commiteren ons aan het realiseren van waarde voor onze opdrachtgevers.

 

Integraal onderdeel in elke stap is steeds het mobiliseren, betrekken en informeren van medewerkers om zo maximaal gebruik te maken van de kennis in de organisatie maar ook het begrip en enthousiasme voor de verandering verder te versterken. Het creeren van een stimulerende omgeving voor verandering door slim gebruik van communicatie op de werkplek is daarbij een van onze sterke punten.


Onze expertise

D&A Change heeft een brede expertise in het opstarten, begeleiden en leveren van veranderingstrajecten in projectmatig georganiseerde bedrijven. Wij ondersteunen onze klanten in elke fase van het veranderingstraject. bij:

  • de analyse van issues en ontwikkeling van opties
  • het vaststellen van de haalbaarheid en bouwen van de business case
  • het plannen van verbetertrajecten en mobiliseren van de organisatie
  • het implementeren van de verbeteringen en realiseren van de (financiele) voordelen
  • het monitoren van resultaten en borgen van continu verbeteren

Wij kennen en begrijpen het primaire processen van projectmatig georgansieerde bedrijven goed. Productontwikkeling, tendering, acquisition, design, engineering, inkoop, productie en onderhoud/nazorg.

We spreken het jargon van de sector, de taal van werkvloer en rapporteren en presenteren onze visie en aanpak op MT, directie en RvB-niveau. Onze mensen zijn sensitief voor de politiek die er altijd is maar houden focus op het resultaat en vinden oplossingen die vaak voor alle betrokkenen haalbaar zijn.

Wij ondersteunen organisaties daarbij op het gebied van strategie aanscherping, versterken van de commerciele slagkracht, efficiency en effectiviteitsverbetering in de operationele processen en verhogen van de toegevoegde waarde in de overheads. Wij kunnen hierbij desgewenst een management- of een adviseursrol nemen. Onze professionals kennen projectgeorienteerde bedrijven goed vanuit een lange ervaring die zij in deze sector hebben opgebouwd.

Onze rollen

Organisatie-advies

Vanuit onze kennis van de markt, de ervaringen in de sector en onze expertise in verandertrajecten adviseren wij onze opdrachtgevers op diverse aandachtsgebieden in hun bedrijfsvoering. Wij werken vaak in kleine teams van 2 adviseurs maar kunnen desgewenst opschakelen naar grotere inzet als de situatie dit vereist. Wij commiteren ons aan het geadviseerde verandertraject en staan achter de financiele potentie die we rapporteren. We commiteren ons aan de verandering en werken desgewenst ook op succesfee basis

Management support

Organisaties hebben vaak een enorm verborgen potentieel dat kan worden verzilverd bij een juiste begeleiding. Onze mensen werken dagelijks op zowel directie- als werkvloerniveau en faciliteren teams om kennis, ideeen en visies te delen en te verrijken. Nieuwe mogelijkheden in de markt, voor productontwikkeling of qua innovaties worden zichtbaar en de passie, energie en betrokkenheid van medewerkers wordt versterkt. Wij zetten diverse werkvormen en technieken in om een inspirerende omgeving te creeren die past bij het thema, de groep en de doelstelling die onze opdrachtgever wil behalen

Interim management

Onze mensen hebben vaak ook lijnervaring in management- en directieposities en voelen zich comfortabel om veranderingen in de rol van interim manager/directeur te leiden. Zij maken desgewenst deel uit van het management team en geven leiding aan het verandertraject en vaak ook de reguliere business die gewoon door moet gaan.

Download onze flyer

Download >>