033 – 2855 628

Strategic Change

Strategie versterking

Uw koers uit het verleden is geen garantie voor continuiteit en resultaat in de toekomst. Wensen en eisen van klanten veranderen en de competitie zit ook niet stil. Toch is het aanscherpen van uw strategie vaak niet eenvoudig. Het ontbreekt vaak aan een helder beeld op de ontwikkeling in de markt en de resultaatbijdrage van huidige klanten en producten is niet duidelijk. Waar liggen de kansen en bedreigingen? Waar ben u sterk of juist kwetsbaar?

DNAchange combineert een fact based analyse van uw situatie met visie en de kennis en ervaringen uit uw organisatie waardoor een gedeelde en gedragen strategie wordt vastgesteld. Wij helpen u om uw Ambition Paper te concretiseren, het implementatieplan (de Road Map) pragmatisch te houden en ondersteunen hands-on de implementatie van de noodzakelijke stappen.

Ketenintegratie met visie

De verantwoordelijkheden in het bouwproces zijn het afgelopen decenium steeds meer verschoven naar opdrachtnemers. Klanten willen ontzorgd worden en kiezen logischerwijs hun focus op de eigen core business. Voor opdrachtnemers nemen omvang, complexiteit en risico’s van projecten toe. Bouwpartners moeten meer en anders gaan samenwerken. Nieuwe samenwerkingsvormen zijn nodig. Ketenintegratie biedt de beste mogelijkheden om samen sneller en goedkoper te kunnen bouwen. Samen met contract- en bouwpartners samenwerken met openheid op alle vlakken is de uitdaging. En dus ook met betrekking tot de portemonee. Gemakkelijk uitgesproken maar in de praktijk vereist het een enorme cultuurverandering. Hoe wordt u bedrijf succesvol?

DNAchange helpt ketenpartners bij het organiseren en uitvoeren van Ketensamenwerkingstrajecten. We hebben daarvoor een aanpak ontwikkeld maar het is deels ook durven experimenteren met ketenpartners. Er zijn reeds diverse positieve ervaringen uit eerdere trajecten. Belangrijke effecten qua snellere oplevering, minder overlast voor de omgeving en hogere kwaliteit van het werk vertalen zich naar betere (financiele) resultaten.

Winning teams

De markt was afgelopen jaren erg in beweging. De bakens werden verzet en reorganisaties hebben soms stevig ingegrepen. Aan medewerkers in organisaties worden nieuwe eisen gesteld ten aanzien van ondernemerschap, lerend vermogen en flexibiliteit. Collega’s moeten weer goed op elkaar ingespeeld zijn. Eén heldere ambitie, één taal, één team dat is het doel maar hoe realiseren we dat?

DNAchange helpt organisaties om als één team samen nog succesvoller te zijn en een winnend team te creeren. Actieve betrokkenheid van management hierbij is noodzaak. Leiderschap is belangrijk. Een participerende, stimulerende rol met een heldere visie geeft richting en vertrouwen aan het team. Door creatieve interactieve workshops, management games en teamrol-analyse © verkrijgen we inzicht in de teamdynamiek en versterken wij uw team en uw basis voor succes.