033 – 2855 628

Lean Operations

Borgen van afgestemd integraal ontwerp

Zeker in projecten met een eigen Design & Engineering verantwoordelijkheid zijn de mogelijkheden groot om met een effectief ontwerpproces en slimme inhoudelijke oplossingen tot substantieel lagere kosten in de lifecycle te komen. Een integraal afgestemd ontwerp en bouwmethode leiden tot lagere kosten in de nieuwbouw en beheerfase. Tegelijkertijd blijken ontwerpbudgetten steeds weer ontoereikend en lijkt bestuurbaarheid van het ontwerpproces een onmogelijkheid. Welke verbeteringen zijn nodig in werkwijze en organisatie? En wat vraagt dit van uw mensen en systemen? Hoe benutten we de potentiele voordelen van een integraal ontwerp en uitvoeringsproces? Hoe vergroten we de grip op het ontwerpproces en wat is pragmatisch haalbaar terwijl de winkel gewoon open is?

DNAchange helpt u om deze vragen te beantwoorden. Wij verkennen met u welke opties er zijn en helpen u om de juiste keuze te maken. Samen met u stroomlijnen wij het proces volgens Lean, versterken wij de besturing van het ontwerpproces en realiseren wij sneller resultaten van hogere kwaliteit.

Implementeren Lean in projecten

Faalkosten zijn in de projectmatige maakindustrie een bekend begrip en worden geschat tot op tientallen procenten van de kostprijs. Een substantiele reductie van faalkosten levert enorme kostenvoordelen voor de opdrachtnemer en betaalt zich direct uit in hogere winstgevendheid, scherpere aanbiedingen en dus meer omzet en continuiteit in de bedrijfsvoering. De sleutel ligt in verandering van houding en gedrag – op alle niveaus van de organisatie. Toepassing van Lean Operations principes in Project Management levert de oplossing maar vereist visie en overtuiging bij het management en begrip en betrokkenheid op de werkvloer.

DNAchange heeft een aanpak voor Lean Operations in project organisaties die we passend maken voor de situatie van onze opdrachtgevers. We ontwikkelen en implementeren procesverbeteringen die aansluiten op het DNA van uw organisatie. In onze aanpak maken we gebruik van interactieve workshops met de werkvloer, management gaming, en trainen we medewerkers in Lean (certificering). We focussen op de waardestroom, elimineren diverse vormen van verspillingen en maken met u het proces substantieel sneller en met minder fouten.

Optimaliseren after sales, service en onderhoud

Na aflevering van het project zal de afnemer de vruchten kunnen gaan plukken van de investering die is gedaan. Het is cruciaal dat het project levert wat er gevraagd is. Testing en commissioning is belangrijk maar snelle goede service en support gedurende de lifecycle is kritiek. Wachttijden, halve oplossingen issues over garantiewerk, kunnen de relatie met de afnemer zwaar belasten en mogelijkheden voor nieuwe projecten benadelen. Hoe organiseert u de rol en betrokkenheid van Service & Onderhoud in het acquisitie en nieuwbouwproces? Hoe kan een effectieve service & onderhoud organisatie ontwikkeld worden?

DNAchange helpt opdrachtgevers om de snelheid en kwaliteit van het service & onderhoudproces te versterken. Dat begint al bij de strategisch keuzen die de onderneming maakt en daarna de aansluiting van Service & Onderhoud in alle stappen van het primaire proces. Vanuit onze aanpak voor Ketenintegratie weten we hoe we samenwerking tussen deze afdelingen kunnen verbeteren. Pragmatische toepassing van Lean principes zorgt voor een ondernemende pro-actieve houding van de organisatie en stroomlijning van de processen en samenwerking met andere ketenpartners. Met u mensen verlagen we het storings- en klachtenniveau en verhogen we de waardering van afnemers over snelle en goede dienstverlening.